keesbonzaal.nl

Home - Kees Bon Zaal Abcoude

In 1971 verwerft de toenmalige gemeente Abcoude een stuk grond aan de Torenlaan met de bedoeling om hierop een sportzaal te bouwen. In 1972 en 1973 wordt deze sportzaal gebouwd en in 1973 officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door de heer Kees Bon, die ook de naamgever is van deze zaal. Vanaf 1973 tot 1993 heeft de gemeente het beheer en de exploitatie van de zaal gedaan. In dat jaar is de privatisering van de Kees Bon zaal geregeld en werd de zaal en het gymnastiekzaaltje aan het Kerkplein overgedragen aan de Sportstichting die deze ruimtes in dat jaar overdroeg aan de nieuw opgerichte Stichting Abcoude Sport. In 1998 en 1999 is de Kees Bon zaal verbouwd en uitgebreid. Hierdoor werd het mogelijk om de zaal in 2 ruimten te verdelen en konden gelijktijdig 2 schoolklassen naast elkaar gymnastieken. De noodzaak tot het handhaven van het gymnastieklokaal aan het Kerkplein verviel hiermee en dus werd dit lokaal met grond verkocht aan de gemeente. De gemeente heeft dit gebouw gesloopt en op het beschikbaar gekomen stuk grond is een deel van Kerkgaarde en Woonzorgcentrum Abencewalda gerealiseerd

kees, bon, zaal, abcoude, holendrecht, sporthal, gymzaal, zaal, hal, stichting, sport, rooster, MariusBirkhoffWebDesign

http://keesbonzaal.nl/